Jan Randák

Fotografie

PhDr. Jan Randák, Ph.D. působí jako odborný asistent na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Původně se zabýval dějinami 19. století, zvláště procesem formování novodobého českého národa a revolucí 1848/1849. V posledních letech se však větší měrou orientuje na české soudobé dějiny ve středoevropském kontextu. Konkrétně se zabývá politikou dějin a paměti či formováním kolektivních identit.

 

U nás vyšlo