Vytváření konvertity
(Jazyková a vizuální reprezentace konverze v raném novověku)

Obálka

 

Vytváření konvertity ukázka-1

 

Vytváření konvertity ukázka-2

 

Vytváření konvertity ukázka-3

 

Vytváření konvertity ukázka-4

 

Vytváření konvertity ukázka-5

 

Vytváření konvertity ukázka-6

 

Vytváření konvertity ukázka-7

 

Vytváření konvertity ukázka-8

 

Vytváření konvertity ukázka-9

 

Vytváření konvertity ukázka-10