Aleš Klégr

Fotografie

Prof. PhDr. Aleš Klégr (* 27. listopadu 1951) je český anglista – lexikolog, lexikograf, sémantik a morfolog.

Vystudoval anglistiku a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je žákem Bohumila Trnky a Ivana Poldaufa, ve svém odborném směřování byl nejvíce ovlivněn pozdější dlouhodobou spoluprací s Libuší Duškovou.

Nejprve působil v Encyklopedickém ústavu ČSAV a na různých středoškolských a vysokoškolských jazykových pracovištích. V letech 1990-2008 byl členem Ústavu anglistiky a amerikanistiky FF UK, od roku 2008 působí v Ústavu anglického jazyka a didaktiky tamtéž. Od 1996 je docentem a od 2004 profesorem pro obor anglický jazyk.

Soustavně se zabývá systémovými a textovými vztahy mezi angličtinou a češtinou na rovině gramaticko-lexikální (kolokace, idiomatika) Je členem České asociace anglistů (pod European Society for the Study of English) a Pražského lingvistického kroužku. Působí jako hlavní redaktor Časopisu pro moderní filologii (od 2009).

K nejvýznamnějším položkám jeho odborné bibliografie patří The Noun in Translation (Praha 1996); English Complex Prepositions of the Type in spite of and Analogous Sequences (Praha 2002), Česko-anglický slovník spojení: podstatné jméno a sloveso (Praha 2005), a především velkolepý Tezaurus jazyka českého (Praha 2007), první projekt svého druhu u nás.

K dalším zájmům Aleše Klégra patří vytrvalostní běh, fyzikální teorie a klasická hudba.

 

U nás vyšlo