Alessandro Catalano

Fotografie

Alessandro Catalano (1970) vy­studoval bohemistiku a historii na Univerzitě La Sapienza v Římě, českou literaturu přednášel ve Florencii a Pise, nyní je profesorem české literatury na univerzitě v Padově. Je autorem mnoha odborných studií o raném novověku, česko-italských vztazích a moderní české literatuře. Do italštiny přeložil několik českých autorů (mj. B. Hrabal, J. Kolář, V. Nezval, P. ­Ouředník, M. Viewegh). V českém ­překladu vyšla jeho monografie Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Har­rachu (1598–1667) a protireformace v Čechách (2008). V roce 2010 vydal (spolu s K. Kellerovou) sedmisvazkovou edici Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598–1667). Je členem redakční rady Souvislostí a Českého časopisu historického. Od roku 2003 vydává se S. Guagnellim italský internetový slavistický časopis eSamizdat (www.esamizdat.it).

 

U nás vyšlo