Antonín K. K. Kudláč

Fotografie

PhDr. Antonín K. K. Kudláč absolvoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, v současnosti pracuje na Ministerstvu kultury ČR. V letech 1996-2001 působil jako redaktor sborníku Marginalia Historica, publikuje články a recenze v odborných a kulturních periodikách. Externě přednášel o českých kulturních dějinách 19. století na katedře teorie kultury FF UK v praze, nyní vyučuje na pražské Literární akademii.

 

U nás vyšlo