Marie Bahenská

Fotografie

PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. působí v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Badatelsky se zabývá českými dějinami 19. století, vývojem ženského hnutí v českých zemích v evropském kontextu a ženami

ve vědě v 19. a 20. století.

 

U nás vyšlo