Štěpán Balík

Fotografie

PhDr. Štěpán Balík, Ph.D., (nar. 1976) vystudoval bohemistiku a slavistiku na FF UK. Působil jako lektor češtiny na Jagellonské univerzitě v Krakově. Založil zde a spoluorganizoval Český stůl (2004–2006). Po absolvování doktorského studia a obhájení práce Fenomén Žida v polštině a češtině a také v polských a českých židovských anekdotách v kontextu literatury 1. pol. 20. století (2011; FF JU v ČB) se stal asistentem ve zdejším Ústavu bohemistiky. Vyučuje předměty spjaté převážně s historickou a srovnávací jazykovědou, slavistikou, lexikologií. Je členem Centra pro studium holokaustu a židovské literatury na FF UK. Věnuje se judeoslovanské literární a jazykové komparatistice, šoa v české a polské literatuře, stereotypům v jazyce a literatuře, problematice literární identity. V poslední době se pokouší zdokonalit své znalosti jidiš a jidišové kultury. Své odborné práce, básně, překlady z polštiny a popularizační články publikuje v domácích i zahraničních konferenčních sbornících, časopisech a v kolektivních monografiích.

 

U nás vyšlo