Bohumil Vykypěl

Fotografie

Bohumil Vykypěl (1973) studoval bohemistiku a historii v Brně (1996), indoevropeistiku v Brně a Bonnu (2001), habilitoval se pro obecnou jazykovědu (2008). Pracuje v Ústavu pro jazyk český AV ČR, zabývá se zejména obecnou a srovnávací jazykovědou a dějinami jazykovědy.

 

U nás vyšlo