Jan Chodějovský

Fotografie

(*1975), archivář a historik, pracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Zabývá se moderními českými dějinami 1918–1938, dějinami vědy a česko-polskými vztahy.

 

U nás vyšlo