Jan Cihlář

Fotografie
  • 1970 se narodil v Berouně. Absolvoval zdejší gymnázium a poté vystudoval obor všeobecné lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době pracuje jako vedoucí lékař lůžkové části Anesteziologicko-resuscitační kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze. Od roku 2008 je členem České numismatické společnosti, z.s. Je jedním ze zakládajících členů pobočky České numismatické společnosti s názvem Pražské groše. Pravidelně publikuje v odborných numismatických periodicích, zabývá se především numismatikou českého středověku a grošového období. Vedle numismatiky a historie je jeho dalším velkým koníčkem sport.

 

U nás vyšlo