Světla Čmejrková

Fotografie

(1950–2012) vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy rusistiku a anglistiku. Jako dlouholetá vědecká pracovnice Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR se intenzivně věnovala bohemistice. Ve svém výzkumu i publikacích dokázala přirozeně propojit témata z oblasti stylistiky, textové lingvistiky, analýzy diskurzu, sociolingvistiky, pragmalingvistiky, teorie dialogu, ale i gramatiky. Je autorkou monografie Reklama v češtině, čeština v reklamě (2000) a měla velký podíl na řadě kolektivních publikací, např. Český jazyk na přelomu tisíciletí (1997), Jak napsat odborný text (1999), Jazyk, média, politika (2003), Čeština v dialogu generací (2007), Od informace k reklamě (2007), Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí (2011), Styl mediálních dialogů (2013). Pragmatické aspekty češtiny (2013).

 

U nás vyšlo