Eva Eckertová

Fotografie

Eckertová, Eva (1957 Praha), bohemistka; rusistka; slavistka; obecná lingvistka; v roce 1978 dokončila bakalářské studium ruštiny a francouzštiny na UK; v roce 1980 získala titul M.A. v oboru slovanské jazyky a literatura na University of Michigan v Ann Arboru a v roce 1984 doktorát ze slovanské lingvistiky na University of California v Berkeley, disertační práce Comparative Study of Aspect in Russian and Czech; působila na University of Nebraska a Trinity University v San Antoniu, Texas; od roku 1990 vyučuje na Connecticut College, New London, kde vedla v letech 1995 až 2005 oddělení slavistických studií a kde vyučuje lingvistiku, ruštinu a čestinu; ve svých prvních odborných pracích se věnovala otázkám slovesného vidu a sloves pohybu; v Nebrasce studovala místní české enklávy a kontakt češtiny s angličtinou; v Texasu zkoumala hřbitovy českých a moravských přistěhovalců z pohledu lingvistického a historického; v současné době se věnuje mezioborovým souvislostem mezi jazykem a akulturací přistěhovaleckých komunit, studiu přistěhovaleckého tisku, otázkám přistěhovalectví do USA a problematice přetrvávání a odumírání jazyka.

 

U nás vyšlo