Lukáš Fasora

Fotografie

Lukáš Fasora (1972) je profesorem českých dějin na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Badatelsky se zabývá dějinami městské společnosti v moderní éře, zvláště problematikou vytváření občanských elit, dělnického hnutí, sekularizace a dějinami vzdělávání. Výběr z nejvýznamnějších publikací: Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna (2007); Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů v šesti moravských městech 1870–1914 (2010); Stáří k poradě, mládí k boji. Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900–1920 (2015); Český antiklerikalismus (2015, spolu se Š. Balíkem, J. Hanušem a M. Vlhou).

 

U nás vyšlo