František Čermák

Fotografie

Prof. PhDr. František Čermák, DrSc., (* 30. ledna 1940) je český jazykovědec. Specializuje se na lexikologii, lexikografii, frazeologii, idiomatiku, sémantiku, morfologii, teorii jazyka, metodologii jazyka a korpusovou lingvistiku. V letech 1957 až 1962 studoval bohemistiku, anglistiku a nederlandistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1976 získal doktorát v oborech lingvistika a fonetika a v roce 1990 tituly CSc. a DrSc. pro obor český jazyk. Od roku 1994 je profesorem českého jazyka a řídí Ústav Českého národního korpusu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

 

U nás vyšlo