Jiří Fronek

Fotografie

PhDr. Jiří Fronek, Ph.D. (*1965) vystudoval v Praze Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor dějiny výtvarného umění (postgraduální doktorské studium na Ústavu pro dějiny umění pod vedením prof. PhDr. Mojmíra Horyny), absolvoval několik zahraničních stáží. V letech 2001–2007 působil jako kurátor ve Sbírce starého umění Národní galerie v Praze,

se zaměřením na italské a středoevropské malířství 17. a 18. století. Dlouhodobě pracuje jako kurátor ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze, s orientací na užité umění a design 16.–20. století. Spolupracuje také s Národním památkovým ústavem jako specialista na evropský historický mobiliář. Podílel se na přípravě stálých expozic Národní galerie a Uměleckoprůmyslového musea v Praze, připravil a spolupracoval na řadě domácích i zahraničních výstav a publikací z oblasti barokní malby a evropského užitého umění a designu.

 

U nás vyšlo