Jana Gabrielová

Fotografie

Mgr. Jana Gabrielová, PhD., pôsobí ako postdoktorandská pracovníčka na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Profilovo sa orientuje na integráciu zdravotnej a sociálnej problematiky a prevenciu v oblasti sociálnej práce. Zameriava sa predovšetkým na analýzu zahraničných publikačných výstupov spadajúcich do oblasti zdravotno-sociálnej.

 

U nás vyšlo