Gisela Bocková

Fotografie

Gisela Bock (*1942) je profesorkou novověkých dějin na Freie Universität Berlin. Studovala ve Freiburgu im Breisgau, Berlíně, Paříži a Římě. Přednášela mimo jiné v Essenu, Bernu a Basileji, dlouhodobě působila na Evropském univerzitním institutu ve Florencii, na univerzitě v Bielefeldu a na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Zabývá se především novověkými dějinami západní Evropy, vývojem lidských práv, otázkami nacionálního socialismu, rasismu, rasové politiky a holocaustu, dějinami politického a sociálního myšlení a v neposlední řadě ženskou problematikou v novověku. Je autorkou řady studií a monografií.

 

U nás vyšlo