Ota Halama

Fotografie

Ota Halama, Th.D., je odborným asistentem na katedře církevních dějin Evangelické teologické fakulty UK v Praze. Věnuje se především dějinám české reformace a edicím pozdně středověkých a raně novověkých textů. Je mimo jiné autorem knih Svatý Jan Hus. Stručný přehled projevů domácí úcty k českému mučedníku (2015) a Otázka svatých v české reformaci (2002).

 

U nás vyšlo