Jan Hálek (eds.)

Fotografie

Jan Hálek (1976) – od roku 2002 zaměstnanec Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Svůj badatelský zájem směřuje k problematice výzkumu dějin vědeckých institucí a kulturních a politických elit meziválečného Československa. Je spoluautorem a autorem několika edic a odborných studií spojených s problematikou českého domácího protirakouského odboje 1914–1918.

 

U nás vyšlo