Helena Třeštíková

Fotografie

Helena Třeštíková (1949) vystudovala nejprve střední odbornou školu výtvarnou, potom FAMU – obor dokumentární tvorba (1974). Pracovala jako režisérka v Krátkém filmu Praha, v roce 1991 založila s kolegy Nadaci Film a sociologie, poté s manželem Nadaci Člověk a čas. Specializuje se na natáčení časosběrných dokumentárních filmů. Kromě „Manželských etud“ natočila další cykly „Řekni mi něco o sobě“, „Ženy na přelomu tisíciletí“ a „Paměť 20.století“. Kromě toho je autorkou dalších více než třiceti samostatných dokumentárních filmů. Od roku 2002 učí na FAMU na katedře dokumentární tvorby. Více než třicet let je provdána za Michaela Třeštíka. Mají spolu syna a dceru.

 

U nás vyšlo