Jan Hnízdil

Fotografie

MUDR. Jan Hnízdil sa narodil v roku 1958 v Mníchovom Hradišti. Vyštudoval Fakultu všeobecného lekárstva Univerzity Karlovej v Prahe. Je atestovaným internistom a rehabilitačným lekárom. Po absolutóriu v roku 1984 pracoval ako odborný asistent katedry telovýchovného lekárstva Fakulty telesnej výchovy a športu UK, potom desať rokov viedol rehabilitačné oddelenie Fakultnej polikliniky Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. V súčasnosti pracuje na realizácii projektu vzorovej liečebne vzdelávacieho zariadenia komplexnej medicíny „Hnízdo zdraví“.

Ako externý pedagóg prednáša problematiku dopingu a športovej záťaže na III. LF UK. Je autorom alebo spoluautorom radu odborných článkov a publikácií – napríklad Bolesti zad, mýty a realita, Artróza v komplexním přístupu, Jak léčit nemoc šílené medicíny, Léčebně rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové, Doping aneb zákulisí vrcholového sportu, Mým marodům a ďalších.

Vo fejtónoch, knihách a na besedách sa vyjadruje k úskaliam lekárskej profesie a k aktuálnemu dianiu nielen v zdravotníctve.

 

U nás vyšlo