Ivo Cerman

Fotografie

PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D. (1976) český historik žijící v Praze a Českých Budějovicích. Vystudoval anglistiku-amerikanistiku a historii na Karlově univerzitě v Praze, v letech 2003 až 2006 absolvoval doktorandské studium na Eberhard-Karls Universität v Tübingen. Nyní učí na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity. Zabývá se filozofií doby osvícenství v Čechách i v Evropě. Věnuje se zejména etice a přirozenému právu, z evropských myslitelů jej zajímá zvláště Kant, Rousseau a Casanova. Jeho publikace se zaměřují na vztah české šlechty a osvícenství. K tomuto tématu vydal knihu Habsburgischer Adel und Aufklärung (2010) a sborníky Adelige Ausbildung (2006) a Adel und Wirtschaft (2009). K otázce osvícenské etiky vydal v Oxfordu kolektivní publikaci Enlightenment in Bohemia (2011), která sleduje osvícenské hledání sekulární morálky v prostředí světských učenců, katolických kněží i židovských maskilim. V Čechách vydal rozsáhlou práci dějiny rodu Chotků (2008) a podílel se na několika kolektivních dílech. Často jezdí vlakem. Od roku 2006 učí na Jihočeské univerzitě, má ženu, dceru a psa Chlupáčka.

 

U nás vyšlo