Jan Kilián

Fotografie

PhDr. Jan Kilián, PhD. vystudoval po absolvování gymnázia Pedagogickou fakultu v oboru dějepis - německý jazyk. Starším českým dějinám se začal věnovat v rámci externího doktorského studia v Ústavu českých dějin při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Svou disertační práci zaměřil na Mělník během třicetileté války. Informace sbíral jako historik Regionálního muzea Mělník, kde pracoval v letech 2003 až 2008. V následujícím roce začal pracovat pro Regionální muzeum v Teplicích, současně působí od roku 2005 jako externista katedry historie Filozofické fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.

 

U nás vyšlo