Jan Měšťák

Fotografie

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.,

je vedoucím lékařem kliniky Esthé a jejím spoluvlastníkem , kde provádí zákroky v odvětví plastické chirurgie – v chirurgii estetické, o které říká, že „je jen malým procentem jeho profesního zájmu...Je též přednostou Kliniky plastické chirurgie I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve Fakultní nemocnici v Praze Na Bulovce a vedoucím Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu téže nemocnice. Zastává také funkci vedoucího subkatedry plastické chirurgie Institutu postragraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

 

U nás vyšlo