Jan Royt

Fotografie

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. je uznávaným odborníkem

v oboru dějin umění. Zabývá se obdobími gotiky, renesance

a baroka, badatelsky se věnuje umělecké symbolice.

V současnosti řídí Ústav pro dějiny umění při Filozofické

fakultě UK. Z jeho významných publikací lze jmenovat

Slovník symbolů, Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století,

Středověké malířství v Čechách.

 

U nás vyšlo