Jan Slavík

Fotografie

Jan Slavík (1885-1978), český historik. V letech 1925-1939 ředitel Ruského zahraničního historického archivu . Znalec soudobých ruských dějin, o nichž publikoval řadu studií a knih ( Studie k dějinám ruské revoluce, Lenin, Leninova vláda, Národnostní politika v SSSR). Českým dějinám věnoval syntézu Vznik českého národa I-II a monografii Husitská revoluce, v nichž se projevuje jeho metodologické zakotvení v sociologii a inspirace historickým materialismem. Politicky se angažoval zejména v poválečném období, v národně socialistické straně. Po únorovém převratu 1948 byl pronásledován a umlčen.

Slavík byl originální myslitel i autor, jehož závěry byly vždy pečlivě doloženy, dokumentovány i argumentovány.

 

U nás vyšlo