Jan Záhořík

Fotografie

Jan Záhořík, Ph.D. (1979) je afrikanista. Absolvoval doktorské studium na Filozofické fakultě UK (Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky) a nyní působí na Katedře historických věd Fakulty filozofické ZČU v Plzni, kde také v lednu 2012 založil Centrum afrických stduií. Ve svém výzkumu se zabývá dějinami Rohu Afriky a rovníkové Afriky, dále socio-politickými problémy současné Afriky a ohnisky napětí v subsaharské Africe. Je autorem několika monografií a desítek odborných studií.

 

U nás vyšlo