Jan Županič

Fotografie

doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D ( narozen 22. března 1972 v Praze) Po maturitě na gymnáziu Jana Nerudy vystudoval v letech 1990-1996 Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie–archivnictví a pomocné vědy historické, v jehož rámci absolvoval v letním semestru 2004-05 výuku na Universität Konstanz ve Spolkové republice Německo. V říjnu 1997 zahájil doktorské studium na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, které zakončil roku 2001 obhajobou práce „Rakousko-uherská zahraniční politika a polská otázka za první světové války (1914-1918)“. Od října 1999 působil jako asistent a od ledna 2002 jako odborný asistent Ústavu světových dějin Filozofické fakulty. V únoru 2007 obhájil před vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy habilitační práci „Nová šlechta Rakouského císařství“ a byl k 1. červenci 2007 jmenován docentem pro obor světové a obecné dějiny.

Hlavním předmětem jeho vědeckého zájmu jsou dějiny a vývoj šlechtických elit Rakouské monarchie, dějiny habsburské říše v 19. a 20. století, mezinárodní vztahy období novověku a regionální dějiny.

 

U nás vyšlo