Jana Villnow Komárková

Fotografie

Jana Villnow Komárková (1980) vystudovala bohemistiku a kroatistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2010 získala tamtéž titul Ph.D. v oboru Paleoslovenistika a slovanské jazyky. V současné době je pracovnicí etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR a Ústavu slavistiky Vídeňské univerzity.

 

U nás vyšlo