Jaroslav Pánek

Fotografie

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (* 23. ledna 1947 Praha) je český historik, vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR, specializující se především na české a středoevropské dějiny raného novověku a místopředseda Akademie věd České republiky.

Poté, co v letech 1965-1970 absolvoval studium historie, pomocných věd historických a slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, pracoval jako archivář a ředitel v Okresním archivu v Benešově. V roce 1976 nastoupil do Ústavu československých a světových dějin ČSAV (dnes Historický ústav AV ČR), kde působí dodnes. V letech 1998–2005 byl ředitelem Historického ústavu. Od roku 1990 působí také na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a krátce (1995-2000) působil i na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Habilitoval se v roce 1992 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oboru raně novověkých dějin a v roce 1996 byl jmenován profesorem českých a slovenských dějin. V letech 1997–2000 byl prorektorem pro zahraniční styky Univerzity Karlovy v Praze. Je členem redakčních rad několika českých a zahraničních odborných časopisů. Překládá také ze slovinštiny a srbštiny.

 

U nás vyšlo