Jenny Wormaldová

Fotografie

Editorka svazku JENNY WORMALDOVÁ je odbornou asistentkou historie v St. Hilda´s College na univerzitě v Oxfordu. V letech 2001-2004 byla prezidentkou Skotské historické společnosti. Publikuje knihy a příspěvky o pozdně středověkých a raně novověkých skotských dějinách a o raně novověkých britských dějinách. V současné době připravuje knihu o Jakubovi VI./I.

 

U nás vyšlo