Jiří Chalupa

Fotografie

Doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr. (1966) vystudoval historii, českou a španělskou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, svou disertační práci o pádu frankistického režimu ve Španělsku připravoval na univerzitě v Salamance. Přednášel a přednáší na univerzitách v České republice, na Slovensku a ve Španělsku. V rámci španělské historie se věnuje především tématům, jako je inkvizice, soužití různých etnik, náboženství a kultur, černá legenda, karlismus, druhá republika, občanská válka a frankistická diktatura.

 

U nás vyšlo