Jiří František Musil

Fotografie

Jiří F. Musil (* 1939) je původním povoláním stavební inženýr. Věnuje se popularizaci regionální historie a hudebního místopisu severovýchodního okolí Prahy a Prahy samotné (články v časopisech, sbornících a vlastivědných publikacích, knižně Tajemný hlas minulosti. Pověsti ze středního Polabí, NLN 2002). Jako dlouholetý kronikář městské části Praha-Čakovice se stal vítězem IV. národní soutěže kronikářů (1990). Člen prestižních genealogicko-heraldických společností Adler ve Vídni (od 1973) a Herold v Berlíně (od 1974), člen redakční rady periodika Acta genealogica et heraldica (1969--1976). Výsledky objevného studia o rodovém původu Antonína Dvořáka publikoval v časopise Hudební věda (1986, 1990). K publikaci je připravena též monografie Hudebněpěvecký spolek Slavibor (1883--1959). Autor v současnosti pracuje na knize Hudební ozvěny českých hradů a zámků. Průvodce Hudební Praha je rozvržen do několika dílů.

 

U nás vyšlo