Jiří Georgiev

Fotografie

JUDr. Jiří Georgiev. Ph.D. po studiích práv a historie na Filozofické a Právnické fakultě UK působí jako odborný poradce senátního Výboru pro záležitosti EU a vysokoškolský lektor. Vedle dějin politického myšlení 19. století a historie velkostatkářských stran se specializuje i na otázky ryze aktuální - problematiku evropského práva a státovědy. V obou specializacích (historické i právní) publikoval již řadu dílčích studií doma i v zahraničí.

 

U nás vyšlo