Jiří Hrbek

Fotografie

PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D. vystudoval Filosofickou fakultu UK, obor historie‒politologie. V současné době pracuje jako vědecký pracovník Historického ústavu AV. Zabývá se problematikou české pobělohorské šlechty a panovnického absolutismu, k čemuž publikoval několik studií v odborných časopisech. Je autorem knih „České barokní korunovace“ (NLN, 2010) a „Evropa a absolutismus“ (Triton, 2012).

 

U nás vyšlo