Jiří Kuthan

Fotografie

Prof. PhDr. Jiři Kuthan, DrSc. je významným historikem

umění, vedoucím Ústavu dějin křesťanského umění

na Katolické teologické fakultě UK v Praze, zabývá se

především architekturou a uměním doby posledních

Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců, k jeho významným

publikacím z poslední doby náleží Korunovační řád,

Královské dílo I.

 

U nás vyšlo