Jiří M. Havlík

Fotografie

Mgr. Jiří M. Havlík (*1979) absolvoval historii a český jazyk a literaturu na PedF UK, kde od roku 2004 působí jako doktorand. Na Gymnáziu prof. Jana Patočky vyučuje oba vystudované obory. Zabývá se církevními dějinami raného novověku. Hlavní okruhy jeho zájmu představují jezuitský řád v českých zemích a postava pražského arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna, především s ohledem na problematiku sporů mezi církví a státem v 17. století. Absolvoval několik studijních cest do archivů v Římě a ve Vídni. Podílel se na přípravě výstavy Jezuité a Klementinum a účastnil se konferencí věnovaných Tovaryšstvu Ježíšovu (Bohemia jesuitica 1556–2006; Jezuitské školství v době protireformace – země Koruny české a střední Evropa).

 

U nás vyšlo