Jiřina Langhammerová

Fotografie

Přední česká etnoložka, s hlavním odborným zaměřením na lidové kroje, zvyky, problematiku slovanskou a regionální, je autorkou řady odborných publikací, výstav, folklorních programů a odborných relací v médiích. Za mnohaleté výsledky práce v oblasti etnografie a folkloristiky získala řadu odborných ocenění. Většinu svého profesního života věnovala práci v Národním muzeu, kde se zasloužila o rekonstrukci a novou podobu Národopisného muzea v Praze, s názvem Musaion. Dlouhá léta se věnuje nejen hodnocení historických jevů, ale i náročné terénní práci a do klasického okruhu znalostí tradičního života vnáší prvky současného dění a transformovaných jevů národní minulosti.

 

U nás vyšlo