Josef Petráň

Fotografie

Prof. PhDr. Josef PETRÁŇ (nar. 1930) náleží k respektovaným historikům starší generace. Působí již půlstoletí na filosofické fakultě UK, v současnosti jako ředitel Ústavu dějin Univerzity Karlovy .Archivu, a nejčastěji se zabývá problematikou českých dějin 16.-18. století, dějin venkova, kulturními a hmotnými dějinami, otázkami každodennosti a v neposlední řadě dějinami Univerzity Karlovy. vydal dlouhou řadu knih, vědeckých monografií i popularizačních, z nichž jmenujme ty nejznámější: Poddaný lid v Čechách na Prahu třicetileté války (1963), Staroměstská exekuce (1972, 1985, 1995), Nevolnické povstání 1775 (1973), Rebelie (1975), Kalendář (1988), Dějiny hmotné kultury (celkem čtyři svazky, v nichž byl hlavním autorem a redaktorem, 1985-1998), Dějiny univerzity Karlovy (4 svazky, redaktor a spoluautor), Památky univerzity Karlovy (1999, hlavní autor), Rolník v evropské tradiční kultuře (2000, spolu s manželkou Lydií Petráňovou), Příběh Ouběnic. Mikrohistorie české vesnice (2000, 2001).

 

U nás vyšlo