Karel Pala

Fotografie

Doc. PhDr. Karel Pala, CSc., (narozen 15. června 1939 ve Zlíně) je český jazykovědec a vysokoškolský pedagog. Věnuje se počítačovému zpracování přirozeného jazyka a bohemistice.

Roku 1960 zakončil studium českého a ruského jazyka se specializací na překladatelství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, poté na téže univerzitě pod vedením prof. Sgalla absolvoval postgraduální kurz matematické lingvistiky, logiky a informatiky a v roce 1973 tam získal titul CSc. v oboru český jazyk. Od roku 1964 spolupracoval s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně (do roku 1990 fungující pod názvem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně), kde se zabýval mj. počítačovou lingvistikou. V roce 1995 začal působit na nově vzniklé brněnské Fakultě informatiky, kde roku 1998 inicioval vznik Centra zpracování přirozeného jazyka, které dnes vede.

 

U nás vyšlo