Vojtěch Kessler

Fotografie

Mgr. Vojtěch Kessler (1985) je doktorandem na Ústavu českých dějin Univerzity Karlovy v Praze. Působí v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR. Věnuje se českým dějinám 19. a první poloviny 20. století se zaměřením na otázku historické paměti a koncepce Míst paměti.

 

U nás vyšlo