Kevin McDermott

Fotografie

Kevin McDermott je významný britský historik působící na Hallam University v Sheffieldu. zaměřuje se na dějiny Sovětského svazu a mezinárodního komunistického hnutí a na dějiny Československa.

 

U nás vyšlo