Martin Klečacký

Fotografie

Martin Klečacký (*1985), historik a pracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Zabývá se postavením úřednictva a vztahem mezi státní správou a politickou reprezentací v době Rakouska-Uherska, je spoluautorem Slovníku představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849–1918 (2015).

 

U nás vyšlo