Vlastimil Klíma

Fotografie

Vlastimil Klíma (1898–1987) patřil v meziválečném

období k nejvýraznějším osobnostem mladé

generace národně demokratické strany.

 

U nás vyšlo