Vilém Knoll

Fotografie

JUDr. Vilém Knoll přednáší na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Zabývá se zde právní historií (obhájená práce na téma „Středověká a raně novověká správa na Chebsku“). Hlavními oblastmi jeho historického zájmu jsou regionální dějiny (historické Chebsko, západní Čechy) a výzkum panských sídel.

 

U nás vyšlo