Ines Koeltzsch

Fotografie

Dr. Ines Koeltzsch působí jako vědecká pracovnice na Masarykově ústavu a Archivu AV ČR v Praze. Zaměřuje se na výzkum a výuku sociálních a kulturních dějin multietnických společností, zejména dějin Židů ve střední Evropě 19. a 20. století. Za svou disertaci o česko-židovsko‑německých vztazích v meziválečné Praze v Německu získala dvě významná vědecká ocenění.

 

U nás vyšlo