Marta Kohárová

Fotografie

Doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc. Vystudovala obor dějepis-český jazyk. Doktorát filozofie získala na Ostravské univerzitě. Od roku 1982 působila jako odborná asistentka katedry historie, nyní docentka Historického ústavu Univerzity Hradec Králové v oboru Historické vědy se zaměřením na české

a československé dějiny. Věnuje se dějinám vědy a techniky i českým a slovenským dějinám 20. Století se zaměřením na hospodářské dějiny a vojenskou tématiku.

 

U nás vyšlo