František Koreš

Fotografie

je doktorandem Historického ústavu FF Jihočeské univerzity. Pozornost věnuje nižší šlechtě v 16. a 17. století.

 

U nás vyšlo