Alena Křížová

Fotografie

Doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (nar. 1956) vystudovala dějiny umění, historii a etnografii filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1985–2000 pracovala v uměleckoprůmyslovém oddělení Moravské galerie v Brně jako kurátorka sbírky drahých a obecných kovů (v letech 1994–2000 jako vedoucí oddělení). Specializovala se převážně na šperk 19. a 20. století, zpracovala kolekci měšťanského šperku 19. století a českého granátového šperku. Dalším oborem zájmu byla současná medaile, v letech 1998–2005 byla českou delegátkou světové organizace FIDEM, od roku 2000 je členkou pro komise pro schvalování pamětních mincí při ČNB. Od roku 1994 přednáší externě dějiny uměleckého řemesla v Semináři dějin umění, v roce 2000 se stala odbornou asistentkou (od 2005 docentkou) Ústavu evropské etnologie FF MU. Zaměřuje se na umělecké řemeslo, lidovou výtvarnou kulturu a masovou kulturu, zabývá se vztahy mezi profesionálním a lidovým uměním a ikonografií lidového oděvu. Připravila šest desítek výstav uměleckého řemesla a užitého umění ve významných muzejních a galerijních institucích v České republice, k mnoha vyšly monograficky koncipované katalogy. V roce 2002 vydalo nakladatelství Academia rozsáhlou publikaci Proměny českého šperku na konci 20. století, která představila autorskou tvorbu českých a slovenských umělců ve druhé polovině minulého věku. O rok později se uskutečnila v Císařské konírně na Pražském hradě výstava Český šperk 1950-2000. Dlouhodobý zájem o historické i soudobé šperkařství se promítá do publikační a přednáškové činnosti.

 

U nás vyšlo