Anna Kubíková

Fotografie

Mgr. Anna Kubíková spojila celý svůj profesní život s Českým Krumlovem, kde ve zdejší pobočce třeboňského Státního oblastního archivu pracuje od roku 1972, v letech 1991—2008 jako její ředitelka. Knižně vydala mj. biografie Oldřich II. z Rožmberka (2004), Petr I. z Rožmberka (2011), také edici Rožmberské kroniky: krátký a sumovní výtah od Václava Březana (2005).

 

U nás vyšlo